Contoh Dialog Bahasa Jawa : Nyasar Rumah Sakit Amarga Facebook


halo kawan-kawanku semua, selamat datang di Aushaf Fahri's Blog (wih ngaya banget :D)... BTW berikut Contoh Dialog Bahasa Jawa, judul Nyasar Rumah sakit amarga facebook ..... hahaha met bermain-main yaaa ...eheh,.. salah maksudsaya met belajar tekun...

Nyasar Rumah Sakit amarga Facebook

Ing salah sawijining dina. Sak rampunge pelajaran Basa, Jawa wektu istirahat Adel Angganie, Fahri, lan Adin mlaku menyang kantin sekolah. Wektu iku lagi udan deres lan juben sekolah rada lunyu. Bocah papat mau mlaku cepet-cepet amarga bel wes arep muni.
Adin                    : “ayo !!!! Cepet wis arep bel..”
Fahri                   : “Alon-Alon wae lunyu ki… ndak kepleset
Angganie             : “Ho’a, santé wae lho….. santé wae lho wong bar iki pelajarane Pak Sugeng                                          Kok
                                         Ho’o ora Del …?        
            Fahri                   : “ E mlaku ndeloke dalan Del ora sinabi Facebookan, mengko kepleset                                                    nangis,    
                                  Hahaha… “
                Adel tetep ora nanggapi omongan bocah 3 mau, Adel tetep mlaku sinambi facebookan sak tekane kantin sekolah, bocah telu mau cepet-cepet tuku panganan nanging adel isih sibuk facebookan…..

                Fahri                      : “Wah… Adel ki nek wes Facebookan rak raiso diganggu…!”
                Angganie                : “Haiyo..”
                Adin                       : “ Tinggal Wae yo..”
                Adel                       : “ Hayo do ngomongke opo ?? Ngomongke Aku to ??”
                Fahri                      : “ Ealah gi nyadar to ? kowe ki napa we e ?”
                Adel                       : “Facebokan, Update status cahating karo irvan, lan sak liane..”
                Adin                       : “ckckckck.. bocah jaman sak iki.. yo lek bali neng kelas”
                Adel                       : “Wellllah aku rong jajajn …..”
                Bocah Telu             : “Sapa akon !!... Nangis….??”

TRINGGGKKK ….!!   TRINGGGKKK ….!! TRINGGGKKK ….!!

Adin                       : “Akh, Wiss bell .. , yo tinggal wae adel….”
Fahri                      : “Ho’o ndak pak sugeng selak mlebu kelas…”
Angganie, Adin       : “Yoo…”

                Angganie, Adin lan fahri mlaku menyang kelas ninggal adel sik isih sempet jajan. Sakwise bocah telu kuwi mau melaku saktekane ngarep TU Adel mlayu-mlayu ning mburine sinambi mangan lan facebookan. Wektu kuwi adel wis di ilingake menawi aja mangan kalian facebookan, nanging adael tetep mangan, facebookan sinambi mlaku. sakwise bocah 3 kuwi mau ninggal adel. Tekan tangga ana suara “Grubyakkkkkk”
            Angganie                 :Apa kuwi mau sing muni ?
Adin                        :Yo paling tibo
Fahri                       : Hust ra ngono, nek tenan yo mesake to!!
Angganie                 : Coba di tiliki
Banjur bocah telu kuwi mau niliki…
Adin                       : “wooooo lhaaa rakk tenan to adel tibo…!! Makane nek dikandhani manut…
Angganie                : “wealah, kowe ki din kancane tibo malah di senen seneni tulungi pow piye!!”
Fahri                      : “palah eyel-eyelan, ayo !”
Adin & Angganie   : “napa ???”
Fahri                      : “tulungi lah”
            Adel                      : aduhhh, lara banget e…
            Adin                      : makane nek di kandhani yo manut, saiki keno akibate dewe to…?
            Adel                      : “iyo-iyo aku insyaf, eh hp ku nengdi e aku mau apep upload foto je !!”
            Fahri                     : haduhhh… wis tiba mikirke hape, facebookan, ckckck
           Angganie                : weslah tanganmu metu getihe, gawa neng rumah sakit, hpmu ikhlas ke wae…
           Fahri                       : isih wae guyu, makane nek mangan karo facebookan aja sinambi mlaku, akibate laran nyasar rumah sakit to..hpmu yo dadi korban melu tiba…
Adel                               : “Yo owes aku ngaku salah”
Angganie                        :   “wis ndang di gawa neng rumah sakit wae..”

Sakwise kuwi bocah papat kuwi mau njikuk hikmahe, tata cara wong mlaku kuwi menawi ditindakake kanti bener saget nguntungaken diri kita piyambak lan sing paling penting aja mlaku karo disambi kalo liyane, misale mangan lan facebookan amarga bias nglarakake awak lan hp bias katut dadi korbane…

Download Post ini
Klik Disini

Komentar

Posting Komentar