Contoh Pidato Bhs. Jawa tentang Riwayat hidup SRI SULTAN HAMENGKUBUONO IXSRI SULTAN HAMENGKUBUONO IX
Sri Sultan Hamengkubuwono IX kalebet   pahlawan nasional lan kagolong tokoh ingkah inggil pengaruhipun wonten tlatah kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat,  lahir kanti asmo  Bendoro Raden Mas Dorodjatun.  putra saking  Sri Sultan Hamengkubuwana VIII kaliyann  Raden Ajeng Kustilah  lahir ing tanggal 12 April 1912 Ing  Sompilan Ngasem, Ngayogyokarta.
Panjenaganipun minongko putro Sultan Ngayogyakarta wonten warso 18 Maret 1940 kasengkaaken ngaluhur dados Sultan kapairangan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga. Kanjeng sinuhun Sultan ingkang ngasto panguwaos ing Kasultanan Ngayogyakarta (1940-1988) lan njibah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ingkang sepisanan saksampunipun kemardikan Negoro Indonesia. Nate Nyepengi Wakil Presiden Indonesia ingkang kaping kalih rikolo  tahun 1973-1978. Panjengenaganipun dipun kenal kanti sebutan  Bapak Pramuka Indonesia,lan njabat dados  Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Panjenenganipun sultan ingkang merangi walandi, lan ingkang saget ngentasaken ngayojokarto nggadahi sebatan Istimewa, Sultan wanton ngalrang kerja romusha lan sesaerngan kaliyan Paku alam Ingkang kaping Wolu ingkang gadah gagasan gabung kaliyan wilayah Negeri Kesatuan RI.

Riwayat Pendidikan
 • Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer ing Bintaran Kidul 
 • Eerste Europese Lagere School (1925)
 • Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) ing Semarang lan Bandung (1931)
 • Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie

Riwayat Pekerjan
 • Kepala lan Gubernur Militer Daerah Istimewa Ngayojokarta (1945)
 • Menteri Negara sakjeroning Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947)
 • Menteri Negara sakjeroning Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (3 Juli 1947 - 11 November 1947 dan 11 November 1947 - 28 Januari 1948)
 • Menteri Negara pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949)
 • Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri sakjeroning Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949)
 • Menteri Pertahanan sakjeroning masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950)
 • Wakil Perdana Menteri sakjeroning Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951)
 • Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1951)
 • Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956)
 • Ketua Sidang ke 4 ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) lan Ketua Pertemuan Regional ke 11 Panitia Konsultatif Colombo Plan (1957)
 • Ketua Federasi ASEAN Games (1958)
 • Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (5 Juli 1959)
 • Ketua Delegasi Indonesia ing pertemuan PBB (1963)
 • Menteri Koordinator Pembangunan (21 Februari 1966)
 • Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi 11 (Maret 1966)
 • Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968)

Mekaten riwayat singkatipun saking panjenenganipun kajeng sinuwun Sri Sultan Hamengkubuono ingkang kaping Songo

Komentar